Katedra Fizjologii i Toksykologii

Laboratorium Badawcze Mikotoksyn

Wykonywane analizy laboratoryjne:

 • Ocena skażenia żywności, pasz i narządów patogennymi grzybami i mikotoksynami;
 • Analiza mikotoksyn metodami chromatograficznymi (HPLC, GC, HPLC-MS/MS);
 • Metody detoksykacji mikotoksyn in vivo i in vitro;
 • Badanie ryzyka zagrzybienia przegród budowlanych i mikroklimatu pomieszczeń;
 • Ocena toksyczności skażeń za pomocą testu cytotoksyczności MTT;
 • Analiza lotnych kwasów tłuszczowych;Oznaczanie ogólnej liczby drożdży i pleśni w żywności i paszach (PN-ISO 7954:1999; PN-ISO 21527-1:2009)
 • Identyfikacja rodzajowa i gatunkowa grzybów pleśniowych i bakterii za pomocą tradycyjnych metod hodowlanych i technik biologii molekularnej (PCR, sekwencjonowanie DNA);
 • Badanie zdolności adsorpcji i desorpcji preparatów

Katedra Fizjologii i Toksykologii oferuje usługi analityczne, ale także ekspertyzy oraz doradztwo technologiczne. Wykonywane badania, mają dostarczyć klientowi obiektywnych i wiarygodnych wyników badań. Z oferowanych usług mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, m. in.:

 • Służby medyczne
 • Służby weterynaryjne
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
 • Sanepid
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł paszowy
 • Hodowcy zwierząt
 • Przemysł budowlany
 • Użytkownicy zagrzybionych mieszkań
 • Biegli sądowi