Katedra Fizjologii i Toksykologii

Karolina Ropejko przedstawia referat Karolina Ropejko przedstawia referat

XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

W dniach 20 - 22 września 2021 roku, pracownicy Katedry Fizjologii i Toksykologii: mgr Iwona Ałtyn, lek. wet. Katarzyna Łubiech, mgr Gabriela Pilarska oraz doktorantki Katedry: mgr Karolina Ropejko, mgr Monika Huse-Kutowska, brały udział w XVI Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, organizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas seminarium wygłoszone zostały komunikaty naukowe:

  • Ryzyko zanieczyszczenia grzybami pleśniowymi i mikotoksynami suplementów diety w formie suszu roślinnego (Iwona Ałtyn, Magdalena Twarużek),
  • Analiza mikrobiologiczna składu mleka kobiecego (Katarzyna Łubiech, Magdalena Twarużek),
  • Ochratoksyna A w płynach ustrojowych kobiet będących w okresie laktacji (Karlina Ropejko, Magdalena Twarużek),
  • Skażenie mikologiczne zużytych filtrów klimatyzacji samochodowej (Monika Huse – Kutowska, Magdalena Twarużek).

Podczas seminarium przedstawiony został również plakat w sesji posterowej:

  • Występowanie grzybów pleśniowych i ich wtórnych metabolitów w suplementach diety na bazie jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench) (Gabriela Pilarska, Magdalena Twarużek).

Dwa komunikaty mgr Iwony Ałtyn oraz lek. wet. Katarzyny Łubiech otrzymały wyróżnienie.