Katedra Fizjologii i Toksykologii

International Society for Research in Human Milk and Lactation - konferencja

W dniach 16 - 20 sierpnia 2021 roku miała miejsce Międzynarodowa Konferencja International Society for Research in Human Milk and Lactation (ISRHML). Konferencja odbywała się w Szwecji, jednak z uwagi na warunki epidemiologiczne była prowadzona on-line.

Tematyka spotkania dotyczyła mleka kobiecego oraz laktacji. Prelekcje oraz przedstawione prace posterowe koncentrowały się na składzie mleka kobiecego, obecności składników bioaktywnych, prowadzonych  badaniach eksperymentalnych, mikrobiomie jelitowym oraz oddziaływaniu karmienia piersią na wzrost niemowląt.

Wiele prezentacji dotyczyło także społecznych aspektów karmienia piersią, w tym wspierania laktacji oraz promocji karmienia piersią. W ramach projektu RID: Nauki biologiczne podstawą intensywnego i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, w konferencji wzięła udział lek. wet. Katarzyna Łubiech - pracownik Katedry Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, doktorantka prowadząca badania dotyczące mikrobioty mleka kobiecego.

Przedstawiona została praca pt. „Lactobacillus bacteria in breast milk” (K. Łubiech, M. Twarużek).