Katedra Fizjologii i Toksykologii

MycoRise Up! Młodzi w mykologii

W dniach 23-25 marca 2021 r. pracownicy Katedry Fizjologii i Toksykologii, mgr Iwona Ałtyn oraz mgr Ewelina Soszczyńska, a także doktorantka Szkoły doktorskiej mgr Monika Huse-Kutowska, brały udział w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Mykologicznej dla studentów i doktorantów organizowanej przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne pt: „MycoRise Up! Młodzi w mykologii”.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wystąpienia:

  • Suplementy diety w formie suszu roślinnego źródłem grzybów pleśniowych? – I. Ałtyn, M. Twarużek;
  • Cytotoxicity of Aspergillus fumigatus strains isolated from 3M Filtering Respiratory Protective Devices (FRPD) from the waste sorting industry – M. Huse-Kutowska, M. Twarużek, E. Soszczyńska.