Katedra Fizjologii i Toksykologii

42. Konferencji Myctoxin Workshop w Münster

W dniach 31 maja - 2 czerwca br. pracownicy Katedry Fizjologii i Toksykologii prof. Jan Grajewski, dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni, mgr Robert Kosicki, mgr Iwona Ałtyn, mgr Ewelina Soszczyńska, lek.wet. Katarzyna Łubiech, mgr Paweł Skrzydlewski, Gabriela Pilarska oraz doktorantki mgr Karolina Ropejko, mgr Iwona Huse-Kutowska, brali udział w 42. Konferencji Myctoxin Workshop w Münster, która odbyła się online. Pracownicy zaprezentowali własne tematy oraz byli współautorami następujących prac:

  • Mechanic protection gloves used in waste sorting industry: suitable as passive method to sample for fungal burden (Carla Viegas, Marta Dias, Beatriz Almeida, Anita Quintal Gomes, Magdalena Twarużek, Robert Kosicki, Jan Grajewski, Susana Viegas),
  • Occurrence of mycotoxins in winter cereal varieties (Robert Kosicki, Magdalena Twarużek, Bartosz Rudzki, Paweł Dopierała, Jan Grajewski),
  • Mycotoxin survey in feed materials and feeding stuffs in Poland in years 2015-2020 (Magdalena Twarużek, Paweł Skrzydlewski, Robert Kosicki, Jan Grajewski),
  • Dietary supplements based on Epilobium parviflorum as a source of mycotoxins? (Iwona Ałtyn, Magdalena Twarużek),
  • Stevia rebaudiana – healthy supplementation or risk area? (Iwona Ałtyn, Magdalena Twarużek),
  • The risk from the presence of mycotoxins in dietary supplements based on Echinacea purpurea (Gabriela Pilarska, Magdalena Twarużek),
  • The presence of ochratoxin A in breast-milk, urine and serum of lactating women (Karolina Ropejko, Magdalena Twarużek),
  • The presence of fungal flora of patients on microlaryngoscopy (Magdalena Twarużek, Ewelina Soszczyńska, Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz).