Katedra Fizjologii i Toksykologii

Dofinansowanie konferencji Mycotoxins and moulds - current trends

Roztrzygnięty został nabór wniosków w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka. Moduł: Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Fizjologii i Toksykologii otrzymała dofinansowanie na organizację 13. Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Mikotoksyny i pleśnie - aktualne trendy" 13th International Scientific Conference "Mycotoxins and moulds - current trends", w wysokości 129 800,00 zł.