Katedra Fizjologii i Toksykologii

Przedstawicielki Katedry na konferencji ASBMB

W dniach 27-30 kwietnia 2021 roku lek. wet. Katarzyna Łubiech oraz doktorantka Szkoły Doktorskiej mgr Iwona Adamczyk, z Katedry Fizjologii i Toksykologii Wydziału Nauk Biologicznych, uczestniczyły w  międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB), w ramach projektu RID: Nauki biologiczne podstawą intensywnego i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Spotkanie miało formę zdalną (spotkanie on-line) i obejmowało najnowsze wyniki badań dotyczące biologii molekularnej oraz mikrobiologii.

Podczas spotkań on-line zaprezentowano pracę dotyczącą badań nad zawartością bakterii z rodzaju Lactobacillus w mleku kobiet karmiących piersią („Lactobacillus bacteria in breast milk” K. Łubiech, M. Twarużek) oraz wyniki badań dotyczące zawartości witaminy D w surowicy oraz mleku kobiet karmiących piersią („Vitamin D concentration in serum and milk of breastfeeding women” – I. Adamczyk, A.Pater, R. Rola, M. Twarużek, E. Sinkiewicz-Darol, A. Mańkowska-Cyl, G. Sypniewska).