Katedra Fizjologii i Toksykologii

Nowe Trendy w Badaniach Naukowych - wystąpienie młodego naukowca

W dniach 26-28 lutego 2021 r. pracownicy Katedry Fizjologii i Toksykologii, mgr Iwona Ałtyn, lek. wet. Katarzyna Łubiech oraz doktorantka Iwona Adamczyk wzięły udział w Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców "Nowe Trendy w Badaniach Naukowych - wystąpienie młodego naukowca".

Podczas sesji plakatowej zaprezentowane zostały następujące prace: plakat pt. „Suplementy diety na bazie czerwonego ryżu - czy zawierają cytryninę?” (Iwona Ałtyn, Magdalena Twarużek) oraz plakat pt. "Bakterie z rodzaju Lactobacillus w mleku kobiecym" (Katarzyna Łubiech, Magdalena Twarużek), który otrzymał wyróżnienie.

Doktorantka Szkoły Doktorskiej zaprezentowała pracę pt. "Wyzwania Banków Mleka Kobiecego w dobie pandemii SARS-CoV-2".