Katedra Fizjologii i Toksykologii

Sympozjum Bromatologiczne „Innowacyjne podejście do bezpiecznej żywności i racjonalnego żywienia

W dniach 28-29 września 2020 r. pracownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, mgr Iwona Ałtyn brała udział w XXVIII Ogólnopolskim Sympozjum Bromatologicznym „Innowacyjne podejście do bezpiecznej żywności i racjonalnego żywienia”, zorganizowanym przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

Podczas sesji plakatowej A zaprezentowany został plakat pt: „Mikotoksyny, jako potencjalne ryzyko skażenia Epilobium parviflorum” (Iwona Ałtyn, Magdalena Twarużek), który został nagrodzony III miejscem przez Komitet Organizacyjny XXVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Bromatologicznego.