Katedra Fizjologii i Toksykologii

Katedra Fizjologii i Toksykologii UKW realizuje projekt ENERGYFEED

Od 2016 r. Katedra Fizjologii i Toksykologii UKW realizuje projekt ENERGYFEED „Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych
do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016.

W ramach projektu Biostrateg II zespół pracowników Katedry Fizjologii i Toksykologii uczestniczy w konsorcjum składającym się z:

 • Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – lider Konsorcjum,
 • Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie,
 • Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie,
 • Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu,
 • Przedsiębiorstwa KWS Lochow Polska Sp. z o. o.,
 • Przedsiębiorstwa Blattin Polska Sp. z o.o.,
 • Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" w Warszawie,
 • Firmy Handlowo-Produkcyjnej "BARBARA" Sp. z o.o.,
 • Gospodarstwa Rolnego Jan Wójczak z siedzibą w Drzęczewie Pierwszym.

Koordynatorem badań ze strony UKW jest dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw. UKW.