Katedra Fizjologii i Toksykologii

200 tys. zł dla Laboratorium Mikotoksyn

Na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 27441/E-349/SPUB/2017/1 z dnia 31 lipca 2017 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Katedra Fizjologii i Toksykologii otrzymała dotację podmiotową na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem w latach 2017-2019 specjalnego urządzenia badawczego pn. Laboratorium Badawcze Mikotoksyn w wysokości 195 000 zł, z tego:

  • w 2017 r. – 65 000 zł,
  • w 2018 r. – 65 000 zł,
  • w 2019 r.  – 65 000 zł.

Pragniemy nadmienić, że jest to pierwsza tego typu dotacja na naszej Uczelni.