Katedra Fizjologii i Toksykologii

Spotkanie o bezpiecznej żywności w Katedzre Fizjologii i Toksykologii

Spotkanie o bezpiecznej żywności w Katedzre Fizjologii i Toksykologii

23 marca 2015 r. na UKW zostało zorganizowane spotkanie pn: Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania - potencjał rozwojowy inteligentnej specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizatorem spotkania była Agenda Nauki i Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy Katedry Fizjologii i Toksykologii UKW.

fot. A. Obiała