Aktualności

O Katedrze

Początki Katedry Fizjologii i Toksykologii sięgają roku 1991, w którym powstała Katedra Biologii i Ochrony Środowiska (od roku 1998 Instytut), złożona z 9 zakładów. Do roku 2005 jednostka kierowana przez  dr hab. Jana Grajewskiego, prof. nadzw. funkcjonowała jako Zakład Biotechnologii i początkowo składała się z pięciu podjednostek: Pracowni Fizjologii Zwierząt, Pracowni Mikrobiologii, Pracowni Embriologii i Biotechniki, Laboratorium Badawczego Mikotoksyn oraz Pracowni Testów Komórkowych.  W roku 2006 Zakład Biotechnologii został przekształcony Zakład Fizjologii i Toksykologii, a w 2014 roku - w Katedrę Fizjologii i Toksykologii.

Struktura

Instytut Biologii Eksperymentalnej
  • Laboratorium Badawcze Mikotoksyn
  • Pracownia Fizjologii Człowieka i Zwierząt

Kontakt

prof. dr hab. Jan Grajewski
tel. 52 34 19 193 / 52 34 19 290
fax. 52 36 08 396
e-mail: jangra@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Fizjologii i Toksykologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz