Katedra Fizjologii i Toksykologii

Studiuj z pasją nauki o życiu! Studiuj z pasją nauki o życiu!

Studiuj z pasją nauki o życiu!

Serdecznie witamy na stronie Katedry Fizjologii i Toksykologii!

o jednostce

Początki Katedry Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy sięgają roku 1991, w którym powstała Katedra Biologii i Ochrony Środowiska (od roku 1998 Instytut), złożona z 9 zakładów. Do roku 2005 jednostka kierowana przez  dr hab. Jana Grajewskiego, prof. nadzw. funkcjonowała jako Zakład Biotechnologii i początkowo składała się z pięciu podjednostek: Pracowni Fizjologii Zwierząt, Pracowni Mikrobiologii, Pracowni Embriologii i Biotechniki, Laboratorium Badawczego Mikotoksyn oraz Pracowni Testów Komórkowych.  W roku 2006 Zakład Biotechnologii został przekształcony Zakład Fizjologii i Toksykologii, a w 2014 roku - w Katedrę Fizjologii i Toksykologii.

Kontakt

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Jan Grajewski
tel. 52 34 19 193 / 52 34 19 290
fax. 52 36 08 396
e-mail: jangra@ukw.edu.pl